Thiềm Thừ Phong Thủy

Tượng Thiềm thừ trên đống tiền mạ vàng chiêu tài tác lộc A105

2,625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đế gỗ xoay, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao) : 23cm x 27cm + Khối lượng: 2.75kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất

Tượng Thiềm thừ mạ vàng trên túi vàng chiêu tài giữ lộc A095

2,100,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 21cm x 17cm x 26.5cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, giúp tài lộc không bị thất

Tượng Thiềm thừ đá thạch anh tím 3 tấc tránh thất thoát tài lộc H072

3,150,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh tím 3 tấc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm X 5.7cm X 4.6cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, tránh tài lộc thất thoát, mang

Tượng Cóc thiềm thừu ngọc đá Đông Linh nhả tài nhả lộc TT-DL-3192

3,192,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ, cóc ba chân đá ngọc Đông Linh xanh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 7cm x 6cm + Khối lượng: 404g + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang

Tượng Cóc thiềm thừu ngọc đá Đông Linh suôn sẻ mọi việc TT-DL-3192

3,192,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ, cóc ba chân đá ngọc Đông Linh xanh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 7cm x 6cm + Khối lượng: 404g + Ý nghĩa: nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang