Dê Phong Thủy

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê trên gậy như ý mạ vàng như ý cát tường H008G

8,380,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng bột đá mạ vàng trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 53cm x 26cm x 68cm + Khối lượng: 9.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê trên gậy như ý mạ vàng nhỏ may mắn như ý H011G

2,190,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng bột đá mạ vàng trên đế thủy tinh(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x 9cm x 26cm. + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê ngậm xâu tiền mạ vàng tài lộc bình an H030G

2,366,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng bột đá mạ vàng trên đế thủy tinh(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x 9cm x 26cm. + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê xanh đựng bút bột đá tĩnh tâm ôn hòa H094G

1,994,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 9cm x 26cm. + Khối lượng: 1.8Kg. + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê xanh bột đá hóa giải vận xui H063G

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm x 24cm. + Khối lượng: 1.2g. + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho